KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

Anasayfa > KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

ALEMDAR PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM SANAYİ VE LİMİTED ŞİRKETİ

İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI

Alemdar Petrol Ürünleri Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“ALEMDAR ” veya “Şirket”) tarafından işletilen işlettiği www.turkiyetts.com internet sitesini ziyaret edenlerin (“Veri Sahibi”) gizliliğini korumak şirketimizin önde gelen ilkelerindendir.

Gizlilik ilkemizin temelini aşağıdaki beş ilke oluşturmaktadır:
  • Güvene verilen değer: Web sitesi kullanıcılarının şirketimize verdiği kişisel bilgilerin bize duyulan güven sebebi ile verildiğini bilmektedir. Kişisel bilgilerinizi her zaman adil bir şekilde duyulan bu güvene uygun olacak şekilde kullanmaktadır.
  • Açık bilgi alma hakkı: Web sitesi kullanıcıları kişisel bilgilerinin Alemdar tarafından kullanılma şekli ile ilgili açık bilgi alma hakkı bulunmaktadır. Şirketimizde toplanan bilgiler, bunların kullanılma şekli, kimlerle paylaşıldığı ve bilgilerin kullanılması konusunda web sitesi kullanıcılarının endişe duyması halinde irtibata geçeceği kişi konusunda şeffaf davranılmaktadır.
  • İşbirliği yapma: Web sitesi kullanıcılarının kişisel bilgilerin kullanılması konusunda endişe duyduklarında kişisel veri sahibi ile iş birliği yapılmaktadır.
  • Tedbir alma: Web sitesi kullanıcılarının bilgilerinin korunması ve güvenli tutulması için gerekli tüm önlemler alınmaktadır.
  • Yasalara uygun davranma: Web sitesi kullanıcılarının kişisel verilerinin korunması için tüm yasal veri koruma mevzuatına uyulmaktadır ve veri koruma yetkilileri ile işbirliği yapılmaktadır.

Alemdar gizliliğin koruması ve kişisel bilgilerin korunmasını sağlamayı taahhüt eder. Bu gizlilik politikasında toplanan kişisel bilgi türleri, bunların kullanımı, ifşa edilmesi ve korunması açıklanmaktadır.

Bu Gizlilik Politikası Ne Için Geçerlidir?

Bu gizlilik politikası, Alemdar tarafından sunulan hizmetlerle bağlantılı olarak toplanan kişisel bilgiler için geçerlidir. Alemdar hakkında daha fazla bilgi www.turkiyetts.com adresinde bulunmaktadır. Bu bilgiler online satış, taşıt kimlik ünitesi, akıllı halka ,akıllı anahtar uygulaması ve doğrudan satış ve pazarlama ile elde edilen müşteri bilgileri , internet sitesi, üçüncü şahıslardaki markalı sayfalarımız ve Alemdar tarafından veya adına işletilen bu tür internet siteleri veya üçüncü şahıslar üzerinden erişilen veya kullanılan uygulamalar ile online olarak alınan bilgileri de kapsamaktadır. Bu gizlilik politikası, geçerli Alemdar sitesinin kullanım hüküm ve koşullarının bir parçasını oluşturmaktadır.

Aşağıdaki bilgiler konusunda gizlilik politikamız geçerli değildir:
  • Üçüncü şahıs siteleri: Alemdar’ın kontrolü dışındaki üçüncü şahıs internet siteleri, platformları ve/veya uygulamaları tarafından toplanan bilgiler;
  • Bağlantı siteleri: Alemdar sitesindeki bağlantılar yoluyla erişim sağlanan üçüncü şahıs siteleri tarafından toplanan bilgiler
  • Katınılan siteler: Alemdar ’ınn Sponsoru olduğu veya katıldığı üçüncü şahıs sitelerindeki banner’ler, çekilişler ve diğer reklam veya promosyonlar.

Üçüncü şahıs sitelerinin kendine ait gizlilik politikaları ile hüküm ve koşulları bulunabilir. Söz konusu Üçüncü şahıs sitelerini kullanmadan önce bunların okunması önerilmektedir.

Onayınız

Alemdar web sitesi kullanıcısının onayı olmadan kişisel bilgileri toplamaz, kullanmaz, ifşa etmez. Kullanım sırasında genelde açık onay alınacaktır. Ancak bazı durumlarda eylem ve hareketlerden de onay alındığı kabul edilebilir. Alemdar sitesini kullanma halinde, web sitesi kullanıcılarının kişisel bilgilerinin bu gizlilik Politikasına uygun olarak toplamasına, kullanmasına ve ifşa etmesine izin vermiş olduğu kabul edilmektedir..

Kişisel bilgilerin gizlilik politikasında düzenlenmeyen amaçlar için kullanmasının gerekmesi halinde web sitesi kullanıcısından ek onay istenebilir. Web sitesi kullanıcısı bu onayı vermek zorunda değildir. Ancak onay verilmemesi halinde bazı aktivitelere katılım sınırlandırılabilir. Ek onay verilmesi halinde, bu gizlilik Politikasının koşullarıyla bir aykırılık durumunda söz konusu onayın koşulları geçerli olacaktır.

Web sitesi kullanıcısının kişisel bilgilerinin bu şekilde toplanmasını, kullanılmasını ve ifşa edilmesini kabul etmiyorsa, Alemdar sitesini kullanmaması veya başka bir şekilde kişisel verisini vermemesi gerekir .

Çocuklar

Alemdar web sitesi, yetişkinlerin kullanımına göre tasarlanmış ve yetişkinlerin kullanması amaçlanmıştır. Herhangi bir şekilde daha genç bir hedef kitleyi amaçlaması halinde, gerekli görülen veya geçerli veri koruma yasaları ve yönetmeliklerinin gerektirmesi halinde kişisel bilgileri toplamadan önce ebeveyn veya vasinin onayı alınacaktır.

Onay alınmasını gerektiren bir durumda ebeveyn veya vasinin onayı alınmadan bilgi toplandığının Alemdar tarafından fark edilmesi halinde söz konusu bilgi mümkün olan en kısa zamanda silinecektir.

Toplanan bilgiler?

Bu gizlilik Politikasında “kişisel bilgi” ile kast edilen gerçek bir kişinin kimliğini ortaya çıkaran bilgi veya bilgilerdir. Bunlar genelde ad, adres, ekran adı, profil resmi, e-posta adresi ve telefon numarasını içerir, ancak IP adresi, alışveriş alışkanlıkları, tercihler ile hobiler ve ilgi alanları gibi kişinin yaşam tarzını veya tercihleri ilgili diğer bilgileri de kapsayabilir. Bu bilgiler farklı kaynaklardan edinilmektedir:

Doğrudan Verilen Bilgiler
Kişisel bilgiler doğrudan veri sahibinden alınabilir. Doğrudan edinilebilecek bilgiler şunları içerir:
  • ad
  • adres
  • e-posta adresi
  • kullanıcı adı
  • telefon numarası
  • kredi kartı veya diğer ödeme bilgileri
  • yaş
  • doğum tarihi
  • cinsiyet
  • Alemdar sitesine kullanıcı tarafından doğrudan gönderilerek oluşturulan içerikler, gönderimler ve diğer içerikler
  • gönüllü olarak sağlanan diğer kişisel bilgiler

Sitenin kullanılması sırasında Otomatik Olarak Toplanan Bilgiler
Bu Gizlilik Politikası koşullarına ve geçerli veri koruma yasaları ve yönetmeliklerine tabi olmak üzere, Alemdar sitesinin kullanılması sırasında otomatik olarak bilgi toplamak amacıyla çerezler ve diğer araçlar (web analitik araçları ve piksel etiketleri gibi) kullanılmaktadır. Otomatik olarak edinilen bilgiler şunları içerebilir:

  • kullanılan tarayıcı türüyle ilgili bilgi
  • görüntülenen internet sayfalarına ilişkin ayrıntılar
  • IP adresi
  • tıklanan köprü bağlantıları
  • kullanıcı adı, profil resmi, cinsiyet, ağlar veya Üçüncü Şahıs Sitelerini kullanırken paylaşılan diğer bilgiler (örneğin, Facebook’ta “Beğen” işlevini veya Google+’da +1 özelliği kullandığınızda)
  • Alemdar petrol sitesine girmeden önce ziyaret ettiğiniz internet siteleri

İnternet tarayıcılarının çoğu ilk başta çerezleri kabul edecek şekilde ayarlanmıştır. Ayarların, çerezleri engelleyecek veya kullanılan aygıta çerez gönderildiğinde kullanıcıyı uyaracak şekilde değiştirmesi mümkündür. Çerezler devre dışı bırakırsa Alemdar sitesinin kullanımı bundan etkilenebilir.

Başka Kaynaklardan Toplanan Bilgiler
Web sitesi kullanıcısı tarafından bilgi paylaşımına izin verdiyse, başka kaynaklardan da web sitesi kullanıcısı hakkınızda kişisel bilgiler edinebilmektedir. Halka açık veri tabanları ve veri toplayıcılar gibi ticari kaynaklar ile üçüncü şahıslardan elde edilen bilgiler buna dahildir. Bu tür kaynaklardan edinebilecek kişisel bilgi türleri şunları içerir:

  • ad
  • adres
  • yaş
  • alışveriş alışkanlıkları
  • hobiler ve ilgi alanları gibi yaşam tarzıyla ilgili tercih ve bilgiler
  • yasaların izin verdiği ölçüde, kullanıcıların oluşturduğu içerik, blog’lar ve gönderimler gibi halka açık bilgiler

Kişisel Bilgilerin Kullanılması:

Kişisel bilgiler:
  • Web sitesi kullanıcısına daha iyi ürünler ve daha iyi bir Alemdar sitesi deneyimi sunmak için kullanabilir.
  • Web sitesi kullanıcısının izin vermesi halinde veya daha önceden Alemdar’dan akaryakıt ürünü satın alması taşıt kimlik ünitesi, akıllı kart akıllı anahtar sistemlerini kullanması veya hizmet talep etmiş olması ve iletişimin önceki taleple ilgili veya bağlantılı olması ve geçerli yasalar tarafından belirlenen sürede yapılması kaydıyla web sitesi kullanıcısının ilgisini çekebilecek ürün ve hizmetlerle ilgili olarak irtibata geçmek için kullanılabilir.
  • Web sitesi kullanıcısının Alemdar ’dan talep ettiği ürün veya hizmetleri tedarik etmek için kullanılabilir.

Alemdar, belirli bir amaç için kişisel bilgi topladığı durumlarda, işle ilgili meşru veya yasal gerekçelerle saklaması gerekmediği sürece, bilgileri söz konusu amaç için gerekli olandan daha uzun süre tutmamaktadır. Alemdar bilgilerin yanlışlıkla veya kötü niyetli olarak ortadan kaldırılmasını önlemek amacıyla, bilgileri hizmetlerinden sildiğinde, kalan kopyaları sunucularından hemen silmez veya bilgileri yedek sistemlerinden kaldırmaz.

Kişisel Bilgilerinizi Paylaşılması?

Alemdar, genel kural olarak kişisel bilgileri Alemdar Petrol personeli dışında herhangi biriyle paylaşmaz. Ancak, kişisel bilgiler güvenilir üçüncü şahıslarla paylaşılabilir. Kişisel bilgiler aşağıdaki durumlarda paylaşılabilir:

  • Alemdar Petrol’ün reklam kampanyalarının ve promosyonlarının etkililiğini sağlamak ve analiz etmek amacıyla reklam, pazarlama ve promosyon ajanslarıyla
  • Web sitesi kullanıcısının Alemdar Petrol’den taşıt kimlik ünitesi akıllı halka akıllı anahtar sistemlerini kullanmak istemesi durumunda için gerekli montaj ve hizmetin sağlanması için gereken üçüncü şahıslarla
  • Alemdar’ın bilgileri ifşa etmesi ilgili olarak gerekli yasal süreci izlemeleri kaydıyla, yasa yürütme veya hükümet yetkilileriyle
  • Web sitesi kullanıcısının onayına tabi olmak üzere, ürün ve hizmetler hakkında web sitesi kullanıcısına bilgi göndermek isteyen üçüncü şahıslarla
  • Alemdar ’a veri işleme gibi hizmetler sunan üçüncü şahıslarla
  • Google veya Unica gibi internet analitik aracı sağlayıcılarıyla.
  • Ayrıca kişisel bilgilerinizi, bilgilerin yasal gerekçelerle ifşa edilmesinin gerekli olduğuna inanılan durumlarda, Alemdar Petrol dışındaki şirket, kuruluş veya kişilerle.

Alemdar kişisel bilgileri üçüncü bir şahısla paylaşırsa, söz konusu kişilerin bilgilerin güvende tutulması, istismara karşı her türlü makul önlemin alınması ve sadece bu gizlilik politikası ve geçerli veri koruma yasaları ve yönetmeliklerine uygun olarak kullanmasını sağlamak için her türlü çabayı göstermektedir.

Alemdar Petrol, bir birleşme, konsolidasyon, idare değişikliği, yeniden yapılanma veya işin tamamının veya bir kısmının tasfiyesi halleri hariç, kişisel bilgileri satmamaktadır.

Kişisel Bilgilerin Aktarılması

Web sitesi kullanıcılarının kişisel bilgilerini web sitesi kullanıcısı adına işleyebilmeleri için kişisel bilgileri web sitesi kullanıcısının yaşadığı ülke dışındaki sunuculara veya başka ülkelerdeki güvenilir üçüncü şahıslara aktarabilmektedir. Alemdar Petrol Sitesini kullanarak veya kişisel bilgilerinizi başka şekilde Alemdar’a vererek, bu Gizlilik Politikasının koşulları ve geçerli veri koruma yasaları ve yönetmeliklerine uygun olarak Alemdar’a bunu yapmasına izin verilmiş olur.

Birçok ülkedeki kişisel bilgilere yönelik yasal korumaların web sitesi kullanıcısının yaşadığı ülke ile aynı olmadığını unutulmamalıdır. Web sitesi kullanıcısının kişisel bilgileriniz başka bir ülkedeyken, yasalara uygun olarak mahkemeler, kanun yürütme ve ulusal güvenlik yetkilileri bilgilerinize erişim sağlayabilir. Alemdar yasalara uygun bu tür erişim taleplerine tabi olmak üzere, kişisel bilgilerin web sitesi kullanıcısının ülkesi dışında işleyen kişilerin bilgileri korumaya yönelik önlemler alması gerektiği ve sadece Alemdar’ın talimatları doğrultusunda işleme almak yetkisi olduğu konusunda güvence vermektedir.

Kişisel Bilgilerin Korunması

Alemdar web sitesi kullanıcılarının kişisel bilgilerini güvende tutmak için makul tüm önlemleri almakta ve kişisel bilgileri Alemdar için ele alan veya işleyen üçüncü şahısların da aynısını yapmasını sağlamaktadır. Yetkisiz erişim, değiştirme veya istismarı önlemek amacıyla kişisel bilgilere erişim kısıtlıdır ve sadece bilmesi gereken Alemdar çalışanlarına ve temsilcilerine izin verilmektedir.

Gizlilik Hakları Ve İrtibata Geçilecek Kişiler

Web sitesi kullanıcısının kişisel bilgilerinin nasıl ele alındığı konusunda soruları, yorumları veya endişeleri varsa, Alemdar Petrol Sitesinde kendisini bu gizlilik politikasına yönlendiren iletişim bağlantısına tıklayarak Alemdar Petrol ile irtibata geçebilir ya da www.turkiyetts.com adresine girilip ,uygun ülkeyi seçip ve İletişim bağlantısına tıkladığınız da talebiniz Alemdar Petrol şirketine yönlendirilecektir.

Web sitesi kullanıcısının (müşterinin ) aşağıdakileri Alemdar Petrol ’e bildirme hakkı bulunmaktadır:
  • İleride kendisi ile irtibata geçilmemesini istemek
  • Kullanıcı hakkınızda Alemdar ’da bulunan kişisel bilgilerin bir kopyasını istemek
  • Alemdar Petrol kayıtlarındaki kişisel bilgilerin düzeltmesini, güncellenmesini veya silinmesini talep etmek
  • Kullanıcının kişisel bilgilerine ilişkin herhangi bir istismarı bildirmeyi istemek

Web sitesi kullanıcısının & müşterinin talebinin Alemdar tarafından işleme alınmasına yardımcı olmak için, adını ve bilgilerini eksiksiz olarak vermesi gereklidir.

Gizlilik Politikasında Yapılacak Değişiklikler

Alemdar Petrol ,bu gizlilik Politikasını muhtelif zamanlarda web sitesinde gizlilik politikasının güncel sürümünü yayınlayarak değiştirebiliriz. Önemli değişiklikler hakkında web sitesi kullanıcılarına makul bildirimlerde bulunulacaktır. Web sitesi kullanıcılarının kişisel bilgilerinin Alemdar tarafından nasıl kullanıldığı hakkında bilgi sahibi olmak için sık sık ziyaret etmesi önerilmektedir.

E-Tahsilat E-Tahsilat